17 Julความแตกต่างของ ถังเก็บน้ำบนดิกับถังเก็บน้ำใต้ดิน

ประเภทของถังเก็บน้ำหากแบ่งตามลักษณะการติดตั้ง จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ การติดตั้งบนดิน และใต้ดิน ถังเก็บน้ำที่เหมาะกับการติดตั้งใต้ดินคือ ถังเก็บน้ำคอนกรีตและถังเก็บน้ำพลาสติกชนิดฝังดินส่วนถังเก็บน้ำที่เหมาะกับการติดตั้งบนดินคือ ถังเก็บน้ำสเตนเลสและถังเก็บน้ำพลาสติก ซึ่งคุณสมบัติก็จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการใช้และวัสดุ

ถังเก็บน้ำ1

การติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน ข้อดี คือ ดูแลรักษาง่าย เคลื่อนย้ายได้ง่าย เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่พอสมควร โดยถังเก็บน้ำที่ได้รับความนิยมสำหรับการติดตั้งลักษณะนี้คือ ถังเก็บน้ำสเตนเลสและถังเก็บน้ำพลาสติกชนิดติดตั้งบนดิน

– ถังเก็บน้ำสเตนเลส ทำความสะอาดง่าย เนื่องจากมีรูถ่ายน้ำอยู่บริเวณก้นถัง มีขาตั้งที่ก้นถังเพื่อป้องกันสนิม แต่มีโอกาสเกิดสนิมตามรอยต่อ ควรใช้กับน้ำสะอาดหรือน้ำประปาเท่านั้นไม่เหมาะกับน้ำกร่อยหรือน้ำบาดาล
– ถังเก็บน้ำพลาสติกชนิดติดตั้งบนดิน มีรูปทรง สี และลวดลายหลากหลาย และยังมีรุ่นที่มีนวัตกรรมยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วย แต่ถังเก็บน้ำพลาสติกไม่มีขาตั้งเหมือนถังเก็บน้ำสเตนเลสจึงต้องติดตั้งบริเวณพื้นผิวที่เรียบสม่ำเสมอ และมีการลงเสาเข็มสั้นเพื่อรับน้ำหนัก มีรูถ่ายน้ำอยู่ด้านข้าง จึงอาจเกิดตะกอนในถังได้เล็กน้อย

การติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัด ต้องมีโครงสร้างรับน้ำหนักที่แข็งแรง เพื่อป้องกันการทรุดตัวที่อาจจะเกิดขึ้น ข้อดี คือ ประหยัดพื้นที่ใช้สอย อุณหภูมิน้ำไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่การดูแลรักษาจะยากกว่าชนิดติดตั้งบนดิน รวมถึงราคาของการติดตั้งที่ค่อนข้างสูง มีวัสดุให้เลือกทั้งแบบคอนกรีตและแบบพลาสติก

– ถังเก็บน้ำคอนกรีต สามารถหล่อขึ้นรูปได้ตามต้องการ ควรทำระบบกันซึม เลือกวัสดุปิดผิวที่ลดการสะสมของแบคทีเรีย แต่เนื่องจากมีรูปทรงที่จำกัดจึงควรเตรียมพื้นที่หน้างานและโครงสร้างให้พอดีกับขนาดที่เลือกใช้ และต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงรองรับ

– ถังเก็บน้ำพลาสติกชนิดติดตั้งใต้ดิน ทำจากวัสดุที่สะอาด ปลอดภัย ทนทาน สามารถรับแรงกดและแรงกระแทกได้ดี แต่มีรูปทรงที่จำกัด ต้องเตรียมโครงสร้างบริเวณใต้ดินไว้รองรับเช่นกัน แต่สามารถติดตั้งได้รวดเร็วกว่าชนิดคอนกรีต การเลือกขนาดถังเก็บน้ำ มีวิธีคิดง่าย ๆ โดยคิดจาก ค่าการใช้น้ำโดยเฉลี่ย 200 ลิตร ต่อคนต่อวัน x สมาชิกในบ้าน x จำนวนวันที่ต้องการสำรองน้ำไว้ใช้ เช่น สมาชิกในบ้านมี 4 คน ต้องการสำรองน้ำไว้ใช้ 3 วัน วิธีคำนวณ คือ 200 x 4 x 3 = 2,400 ถังเก็บน้ำที่เลือกใช้ก็ควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ลิตร เป็นต้น

Comments are closed.